Resten av siden
EL–Installasjon

Vi utfører alt innen elektriske installasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg, det være seg vanlig elektriske installasjoner, automatisering og tele/data.
Les mer om vårt svært gode tilbud på ombygning av sikringsskap i hus.

Elektriske installasjoner skal utføres av fagfolk!

Det er alt for mange som tenker at man kan utføre mange installasjoner i hjemmet på egen hånd. Da øker faren for brannfarlige løsninger, og sikkerheten i hjemmet synker. Vi har alle godkjenninger en elektriker trenger for å kunne utøve profesjonelt håndlag på elektriske installasjoner. Det er mange regler og normer man må ta del i, og det er gode grunner for at disse oppdateres og endres regelmessig.

© Copyright 2024 Oslo Elektriker Service. All rights reserved. | Elektriker Oslo
to top

opp