Elektrikeren – hva kan de og hvorfor trengs de?

Kort fortalt: en elektriker monterer og reparerer elektriske anlegg. Dette inkluderer bygging og vedlikehold av det elektriske lavspenningsanlegg, såvel som elektriske installasjoner og utstyr. Det er også en del av jobben å gjøre elektrisk feilsøking. En annen måte å omtale en elektriker på er som elektrofagarbeider. Når det kommer til arbeidsplass er dette variert, og omfatter alt fra private boliger til større bygninger, kraftproduksjonsanlegg, alarm- og sikkerhetsanlegg, industri og landbruk – for å nevne noen. Totalt er utdanningen for å bli elektriker på om lag 4.5 år, etter fullført grunnskole. Faget kombinerer alltid skole med lærlingtid i bedrift.

Krav til utførelse

En elektrofagarbeider har spesifikke krav fra tilsynsmyndighetene i Norge. Det er kun elektrofagarbeidere som har autorisasjon til å jobbe på elektriske installasjoner og utstyr, og det er forutsatt at man arbeider under en ansvarlig installatør. For å kunne jobbe selvstendig må man kunne vise til fagbrev. Elektrofaget er videre underlagt lover, forskrifter og normer slik som Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg (FSE) og Norsk Elektronisk Komite (NEK) 400 som omhandler elektriske lavspenningsinstallasjoner. Videre kan det stilles krav til blant annet Byggebransjens Våtromsnorm (BVN/ Våtromsnormen) dersom elektrikeren jobber med våtrom.

Sertifisert elektriker gir trygghet

Med en dyktig elektriker på jobben kan du være trygg på at det arbeidet som utføres gjøres ordentlig. Enhver som jobber med strøm og el-anlegg må ha inngående kjennskap til elektrofaget. Det er nødvendig med stort fokus  på sikkerhet for alle parter, både når det kommer til utført arbeid og papirer på jobben som er gjort. Kontraktsfesting bør være en prioritet både for kunde og bedrift, slik at det oppstår minst mulig misforståelser underveis i arbeidet. Det er ofte slik at pris gjenspeiler kvalitet i elektrikerfaget – er prisen litt for god til å være sann kan det være en god ide å gjøre en nøye vurdering av tilbyder, både med tanke på tidligere kundeerfaring og nødvendige godkjenninger.

Dersom du leter etter elektriker – Oslo Elektriker Service har dyktige ansatte, lang fartstid i bransjen og holder sentralt til på Alna i Oslo.

© Copyright 2024 Oslo Elektriker Service. All rights reserved. | Elektriker Oslo
to top

opp